Ouders

Gefeliciteerd! Uw dochter of zoon gaat studeren in Rotterdam! Een spannende tijd, waar u als ouder ook bij betrokken bent. Nu de keuze is gemaakt voor de studie doen andere vraagstukken zich voor. Waar ga ik wonen? Wat ga ik in mijn vrije tijd doen? Hoe ga ik nieuwe vrienden maken? Heeft een studentenvereniging toegevoegde waarde voor mij? Om deze vragen voor u als ouder te beantwoorden hebben wij als Entreeweekcommissie van het Rotterdamsch Studenten Corps/Rotterdamsch Vrouwelijke Studenten Vereeniging de volgende nuttige informatie op een rij gezet.

Het RSC/RVSV is een van de vijf studentengezelligheidsverenigingen van Rotterdam. Voorheen bestonden wij uit twee ongemengde verenigingen, waaraan wij 100 jaar aan mooie tradities hebben overgehouden.

Het lid zijn van een studentenvereniging brengt veel voordelen met zich mee. Deze positieve uitwerking wordt vaak overschaduwd door vooroordelen die vooraf worden geschetst. Deze positieve factoren zijn te onderscheiden in studiegerichte resultaten, zelfontplooiing en een vast baken in een (onbekende) stad. De negatieve vooroordelen die worden geschetst over een student die lid is bij een studentenvereniging, zoals alleen elke avond bier drinken en weinig studeren, zijn dan ook allesbehalve waar. Een onderzoek van de universiteit Leiden heeft de relatie tussen het slagingspercentage en het lidmaatschap van een studentenvereniging onderzocht. Hieruit blijkt dat studenten die lid zijn bij een studentenvereniging relatief gezien sneller en met hogere resultaten hun studie doorlopen dan studenten die niet lid zijn

Huizen

Het RSC/RVSV telt rond de 100 verenigingshuizen die in Kralingen en in het centrum van Rotterdam gevestigd zijn. De grootte van de huizen varieert van 5 tot 14 man. Ieder jaar zijn onze huizen op zoek naar nieuwe huisgenoten. Hierdoor komen veel aankomend studenten die lid worden bij het RSC/RVSV snel aan een huis! Het wonen in een verenigingshuis heeft naast de gezelligheid andere voordelen. Zo varieert de leeftijd binnen een huis van 18 tot 25 jaar, waardoor de ouderejaars in het huis uw dochter of zoon wegwijs kunnen maken in de stad Rotterdam, maar ook binnen de studie voor een stimulans zorgen.

Clubs

In het begin van het jaar zal uw dochter of zoon een nieuwe groep vrienden maken en samen met hun een jaarclub vormen. Deze jaarclub zal bestaan uit 15 à 20 personen. Uw dochter of zoon zal voor de rest van zijn studententijd en verdere leven activiteiten met deze groep ondernemen zoals clubvakanties en clubdiners. Waar de druk om studiepunten te halen vooral vanuit de huizen komt, zal er voornamelijk met club- of jaargenoten op de universiteit of in de bibliotheek worden gestudeerd.

Commissies

Naast alle sociale ontwikkelingen is er ruimte om jezelf te ontplooien. Onze vereniging wordt in stand gehouden door verschillende commissies. Vanaf het tweede jaar lidmaatschap biedt het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamsch Vrouwelijke Studenten Vereeniging de mogelijkheid om deel uit te maken van een commissie. Deze commissies variëren van feesten en evenementen organiseren tot het lopen van acquisitie voor de vereniging. De ervaring die hier wordt opgedaan is enorm waardevol voor een toekomstige carrière. Voorbeelden van commissies zijn de Financiële Commissie (verantwoordelijk voor het acquireren van fondsen voor de vereniging), Board of the Philips Innovation Award (de grootste ondernemerswedstrijd voor studenten in Nederland wordt georganiseerd door leden van het RSC/RVSV!) en Stichting Mara (die activiteiten organiseren om geld op te halen ten behoeve van het goede doel).

Mocht u vragen hebben over het lidmaatschap bij het RSC/RVSV dan kunt u altijd contact opnemen met ons door een mail te sturen naar of te bellen naar 010-2708084.

Wij kijken ernaar uit om uw dochter of zoon te mogen ontvangen tijdens de Entreeweek!

Met vriendelijke groet,

Babette van Burg

President Entreeweek Commissie 2018