RSC/RVSV

Het Rotterdamsch Studenten Corps en de Vrouwelijke Rotterdamsche Studenten Vereeniging bevinden zich op een bijzonder moment in hun historie. In september 2017 zal het eerste gemengde jaar aan bij de vereniging aankomen. Op deze pagina ‘fusie R.S.C. – R.V.S.V.’ komen enerzijds de beweegredenen voor de fusie aan bod, anderzijds worden vragen over de toekomst beantwoord.

 

Sociëteit Hermes