STUDIE

Tijdens je studententijd is je grootste prioriteit natuurlijk je studie, dat is immers de hoofdreden geweest om naar Rotterdam te komen! Op het RSC/RVSV wordt hard studeren aangemoedigd. Door de invoering “nominaal is normaal’’ op de Erasmus Universiteit is de studiedruk ook flink toegenomen.

Het RSC/RVSV houdt hier rekening mee en helpt haar eerstejaars studenten het verenigingsleven te combineren met de studie. Zo wordt je als eerstejaars door de Senaat om de beurt op gesprek uitgenodigd om je studievoortgang te bespreken en wordt er advies gegeven indien nodig. Daarnaast heeft het RSC/RVSV een uitvoerige samenwerking met Capita Selecta, Scriptie Master en Slim Studeren in het geval je een bijles nodig hebt. Tijdens tentamenweken geen grote evenementen georganiseerd en mag je pas functies doen op de sociëteit als je genoeg studiepunten hebt gehaald, wat als extra stimulans werkt!

Na de tentamens zijn er genoeg mogelijkheden om je op de sociëteit te ontspannen.